01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Krones Company Office

Client: Krones

Area: 1114m2

Year: 2014

Team: Lyubov Pyataeva, Natalia Gutorova, Dmitriy Shilyaev